Förbundsstyrelsen 11.9.2020 kl 13

Publicerad 4.9.2020 12:02

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankommer fredagen den 11 september kl 13 vid Jomala kommunkansli, lilla mötesrummet.  

Kalellse som bilaga

 

Enligt uppdrag,

 

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

Publicerad 4.9.2020
Uppdaterad 4.9.2020