Ålands kommunförbunds vårstämma fredag 20.5.2022 kl 14 i Sund

Publicerad 9.5.2022 12:35

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:    Fredag 20.5.2022 kl 14
Plats:    Klippan, Klippanvägen 2, 22530 SUND
Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål
meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, magnus.sandberg@kommun.ax  eller tfn 22 582.

Vänligen kom i god tid före stämman öppnar för diskussion om styrelsens sammansättning och eventuella andra frågor. Kaffe serveras från kl 13.30.

Mandatfördelningen i förbundsstyrelsen torde påverkas av Jomala kommunfullmäktiges beslut att utträda ur förbundet från och med 2023

Med vänlig hälsning

Niklas Eriksson
Förbundsstämmans ordförande
 

Publicerad 9.5.2022
Uppdaterad 9.5.2022