Ålands kommunförbunds vårstämma 2024

Publicerad 8.5.2024 13:57

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:                    Fredagen 17 maj klockan 14:00 (kaffe serveras från och med 13:30)

Plats:                Vårdö skola (Lövövägen 27)

Ärenden:          Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, minna.hellstrom@kommun.ax eller telefon 018-22 582

Enligt förvaltningsstadgan § 34 är deltagande i stämman på distans inte möjligt vid sammanträden där det behandlas ärenden i vilka man kan förrätta sluten omröstning. Det är således inte möjligt att delta på distans.

Med vänlig hälsning,

Gun Holmström
Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 8.5.2024
Uppdaterad 8.5.2024