Ålands kommunförbunds förbundsstämma

Publicerad 16.5.2023 09:26 | Uppdaterad 16.5.2023 09:43

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:            Fredag 26 maj 2022 kl 14:00

Plats:         Geta skola, Geta

Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, minna.hellstrom@kommun.ax eller telefon 22 582.

Kaffe serveras från kl 13.30

Med vänlig hälsning

Niklas Eriksson
Förbundsstämmans ordförande

Publicerad 16.5.2023
Uppdaterad 16.5.2023