Ålands kommunförbunds förbundsstämma

Publicerad 15.11.2022 15:18 | Uppdaterad 15.11.2022 17:26

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:            Fredag 25 november 2022 kl 13.15

Plats:         Eckerö skola, Storby i Eckerö

Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, minna.hellstrom@kommun.ax eller telefon 22 582.

Kaffe serveras från kl 13.00 

Med vänlig hälsning

Niklas Eriksson
Förbundsstämmans ordförande

Publicerad 15.11.2022
Uppdaterad 15.11.2022