Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2010

Cirkulär 10/2010

Rubricerat avtal ersätter motsvarande avtal daterat 12 februari 2009 som distribuerades med cirkulär 3/2009.

Bilaga: Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige

Cirkuläret som pdf

Publicerad 8.12.2010
Uppdaterad 29.11.2018