Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön / Klasslärare (UKTA)

Nummer: 12/2011

Cirkulär 12/2011 

I  Del B – Bilaga i grundskolan § 4 sid. 66 i UKTA och lönesättningspunkt 4 03 04 028 är behörighetskraven korrekt återgivna. Däremot är behörighetskraven felaktigt återgivna i lönebilagan. Läs den korrekta lönebilagan.

Publicerad 28.10.2011
Uppdaterad 29.11.2018