Materiella ändringar i AKTA 2012-2013

Nummer: 4/2012

Cirkulär 4/2012

Kommunala avtalsdelegationen publicerar de viktigaste materiella ändringarna i AKTA 2012 - 2013.

Vår målsättning är att de nya kollektivavtalsböckerna skall vara klara för distribution i början av juni 2012.

Publicerad 3.4.2012
Uppdaterad 21.8.2020