Lönejusteringar i UKTA

Nummer: 11/2009

Cirkulär 11 /2009

Enligt § 2 i underteckningsprotokollet höjs tjänsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner genom en allmän förhöjning den 1 september 2009.

Förhöjningen är 2,4 procent i enlighet med lönesättningsbilagan.

Publicerad 13.8.2009
Uppdaterad 29.11.2018