Lönejusteringar i AKTA

Nummer: 12/2009

Cirkulär 12 /2009

Enligt § 2 i underteckningsprotokollet höjs tjänsteinnehavares och arbetstagares uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner genom en allmän förhöjning den 1 september 2009.

Förhöjningen är 2,4 procent. Det individuella tillägg som avses i § 6 mom.1 kapitel II ”Avlöning” höjs med 2,4 procent.

Publicerad 13.8.2009
Uppdaterad 29.11.2018