Justering av medeltiminkomsten enligt tim-aka § 35 mom.1

Nummer: 7/2010

Cirkulär 7/ 2010

Den allmänna förhöjningen på 0,7 % per 1.8.2010 har följande verkan på medeltiminkomster enligt § 35 mom.1 i kollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar. De medeltiminkomster som räknats ut på föregående IV II kvartalet år 2010 höjs med 0,7 % De höjda medeltiminkomsterna iakttas från den dag den ovannämnda allmänna förhöjningen trätt i kraft

Cirkuläret som pdf

Publicerad 11.11.2010
Uppdaterad 21.8.2020