Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011

Nummer: 12/2010

Cirkulär 12/2010

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 justeras till vissa delar 1.1.2011. De ändrade ersättningarna har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellersättningar vid utrikesresor). För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla ersättningar i bilaga 16.

Bilaga: Ersättningar för resekostnader fr.o.m. 1.1.2011 

Cirkuläret som pdf

Publicerad 20.12.2010
Uppdaterad 29.11.2018