Arbetsavtalslagen ändras

Nummer: 2/2011

Cirkulär 2/2011

Bestämmelsen om villkoren för att ingå arbetsavtal för viss tid i 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) har ändrats genom lag (FFS1224/2010). Ändringen träder i kraft 1.1.2011.

Bilaga: Lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (FFS_1224/2010)

Cirkuläret som pdf

Publicerad 11.1.2011
Uppdaterad 21.8.2020