Arbetarskyddsfullmäktiges ersättning

Nummer: 9/2012

Cirkulär 9/2012

Enligt förhandlingsprotokoll 2/2012 kom avtalsparterna överens om att arbetarskyddsfullmäktiges ersättning höjs till 68 € per månad från och med 1 april 2012. På grund av ett förbiseende noterades inte denna ändring i Cirkulär 4/2012.

Publicerad 7.6.2012
Uppdaterad 21.8.2020