Bidrag till ensamföretagare

Bidrag till ensamföretagare i Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Sottunga kommuner

Om ditt företag har hamnat i en tillfälligt svår situation på grund av coronaviruset kan du som ensamföretagare ansöka om ekonomiskt stöd.

Du kan göra ansökan helt digitalt med hjälp av e-formuläret. Då identifierar du dig med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan även ansöka genom att skriva ut en pdf-blankett, fylla i och lämna in den undertecknad med bilagorna.

Ansökningarna kommer att handläggas vartefter de kommer in. Sista ansökningsdag är 30 september 2020. 

Klicka här för att öppna e-formuläret för ansökan om bidrag till ensamföretagare 

Villkoret för att få understöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Mer information om villkoren finns i e-formuläret och blanketten.

Vem kan ansöka om stödet?

Stödet kan sökas av en företagare som ensam driver sitt företag på heltid, utan anställd arbetskraft.

Stödet omfattar alla företagsformer, det vill säga privata näringsidkare eller firmor, kommanditbolag och aktiebolag. Understöd kan också beviljas s.k. lättföretagare som sysselsätter sig själv och arbetar företagarmässigt utan att ha ett eget företag. Företagare på frilansbasis kan också få stöd.

Med företagande på heltid avses att företagaren är registrerad enligt FöPL eller att den sökande kan påvisa att den årliga inkomsten eller faktureringen omfattar minst 20 000 euro. Om företagandet börjat för mindre än 6 månader sedan ska man bevisa att inkomstflödet skulle ha lett till fakturering på 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader.

För att ansöka om bidraget via staden måste ditt företag vara registrerat i Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Sottunga kommuner och verksamt i Finland. Är ditt företag registrerat i en annan kommun ska du ansöka om bidraget från den kommunen.

Finansiering kan inte beviljas företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av jordbruksprodukter.

Om det är fråga om ett företag där det finns flera personer i företagarställning som arbetar i företaget, utan att vara anställd, kan företaget ansöka om likviditetsstöd från Ålands landskapsregering.

Hur mycket kan företaget få som stöd?

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på maximalt 2000 euro som beviljas för kostnader kopplade till företagsverksamheten. Som exempel kan nämnas kostnader för lokaler och utrustning samt bokförings- och kontorsutgifter. Lön som företagaren lyft för sig själv räknas inte in i kostnaderna, men stödet kan användas för alla andra kostnader.

Stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit under perioden 16.3–31.8.2020.

Läsa vanliga frågor och svar kring stödet, publicerat på Arbets- och näringsministeriets hemsida. 

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Tony Asumaa per e-post (stod@kommun.ax) eller telefon 0405183214

 

Stödet till ensamföretagare möjliggörs av Arbets- och näringsministeriet. Företagarna ansöker om stödet via den kommun där företaget är registrerat. Stödet utbetalas till de företag som uppfyller kriterierna endast under förutsättning att Arbets- och näringsministeriet överför medel till kommunerna.

Publicerad 14.5.2020
Uppdaterad 14.5.2020