Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Förtroendevalda

Huvudansvaret för kommunernas verksamhet ligger hos de förtroendevalda politikerna. Kommunförbundet samlade tillsammans med ÅSUB in uppgifter om de förtroendevalda i början av 2012.

Se sammanställningen av de förtroendevalda 2012, indelade efter kommun och organ.

Läs ÅSUBs analys av statistiken över de förtroendevalda.

Kommunvalet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och antalet ledamöter beror på kommunens invånarantal, men det ska vara minst nio ledamöter.

Förutom fullmäktige finns politiska uppdrag inom kommunstyrelser och nämnder, totalt finns det över 800 poster i 110 förtroendeorgan. Alla folkvalda i kommunerna är fritidspolitiker.

Kommunfullmäktige väljs av invånarna den tredje söndagen i oktober vart fjärde år i kommunalvalet, som hålls samtidigt som lagtingsvalet.

Både lagtings- och kommunvalen administreras centralt av den allmänna valmyndigheten, som är kansliavdelningen på landskapsregeringen.

Varje kommun har en kommunal centralnämnd och utser dessutom en valnämnd för varje röstningsområde. Nämnderna räknar till exempel rösterna och fastställer resultatet av kommunvalet. Det är valnämnden du träffar om du går och röstar i en vallokal.

Läs gärna mer om de allmänna valen i Ålands lagsamling, kapitel B Lagtinget.

Valresultat 2011

År 2011 kandiderade 553 personer för att bli invalda, av dem var 42 procent kvinnor och 58 procent män.

På hela Åland finns 208 platser i fullmäktige. Största parti är Centern (C) med 39 mandat, följt av Liberalerna (L) som fick 34 mandat. Obunden samling (OB) har 24 mandat i fullmäktige, medan Socialdemokraterna (S) har 17 och Moderaterna (M) 12 mandat. Minsta parti är Ålands framtid (ÅF) med 3 invalda i fullmäktige.

Men hela 79 personer i fullmäktige räknas till kategorin övriga (ÖVR).

Av dem som kom in är 36 procent kvinnor och 64 procent män. Ledamöterna i fullmäktige var i genomsnitt 47 år när valet genomfördes. Valdeltagandet var 64 procent.

Nästa kommunval hålls den tredje söndagen i oktober 2015.
Uppdaterad 23 januari 2013