Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Om väljarna

Det är viktigt att engagera väljarna och öka valdeltagandet för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de förtroendevalda ett starkare mandat som folkets företrädare. Det finns mycket att göra för att öka den politiska delaktigheten och för att få folk att rösta i valen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut Rätt att rösta med fakta och goda exempel om hur man kan arbeta för att öka valdeltagandet lokalt. Rätt att rösta består av erfarenheter från dialogmöten, inhämtad forskning och statistik på området.

Spelet om Valköping

SKL arbetar för att fler ungdomar ska rösta i politiska val och att öka intresset för demokrati. Därför har de tagit fram ett bordsspel som ska öka möjligheterna för detta.

 

I spelet får man testa på att sitta i fullmäktige och öva på sin förmåga att prioritera - efter både egen övertygelse och för samhällets bästa. Spelet är gratis och du beställer det via SKL. Lärare kan beställa en klassuppsättning om sex spel så att hela klassen kan spela samtidigt. Läs gärna mer om Spelet om Valköping

Skillnader mellan Sverige och Åland

Spelet om Valköping är utformat efter den svenska modellen där kommuner och landsting ansvarar för vård, skola och omsorg. På Åland är däremot ansvaret för skola, vård och omsorg delade mellan kommunerna och landskapsregeringen. Kommunernas verksamhet har på Åland begränsats till omsorg och grundskola medan landskapsregeringen ansvarar för hälso- och sjukvården samt gymnasialstadiet.