Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Serviceboende

Gravt handikappade har rätt till serviceboende. Till serviceboende hör bostad samt sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga för invånaren i det dagliga livet. Det kan vara fråga om hjälp med funktioner som hänför sig till boendet, såsom möjligheter att förflytta sig, påklädning, personlig hygien, matlagning och städning av bostaden samt de tjänster som behövs för främjande av invånarens hälsa, rehabilitering och trivsel.

När det gäller att ordna serviceboende anses som gravt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor och som inte är i behov av kontinuerlig anstaltsvård.

Om serviceboende se HFD:2004:70 och HFD:2005:6.

Rättsfall HDF