Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/ Aktuellt från Ålands Kommunförbund sv-SE Thu, 19 Oct 2017 08:15:10 +0300 Thu, 19 Oct 2017 08:15:10 +0300 Lemon! Content Management System, powered by Consilia Solutions Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/img/logo.gif http://www.kommunforbundet.ax/ 144 215 <![CDATA[Förbundsstyrelsen 8.9.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsen möte 8.9.2017]]> Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Semesterstängt 10.7 - 13.8.2017]]> Förbundskansliet är obemannat 10.7 - 13.8.2017

Eventuella ärenden hanteras per telefon 01822582 eller per e-post

 

]]>
Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 16.6.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 16.6.2017]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Men här känner väl sig alla välkomna? - Utbildning 16.8.2017]]> - Att se, förstå och agera för en inkluderande arbetsplats ur ett hbtiq- perspektivPlanen för att stärka likabehandlingsperspektivet på arbetsplatsen omfattar flera olika diskrimineringsgrunder. Under denna utbildning kommer deltagarna att få kunskap i hur vi kan levandegöra likabehandlingsarbetet i vardagen. Fokus kommer att ligga speciellt på bemötande, men också på hur arbetet kan stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Vårstämma 12.5.2017]]> Ålands kommunförbunds förbundsstämma sammankom 12.5.2017 i Eckerö. Förbundsstämman valde Niklas Eriksson(Föglö) till ordförande och Kjell Berndtsson(Geta) till första viceordförande och Peggy Eriksson(Jomala) till andra viceordförande.

Länk till protokollet

]]>
Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 25.4.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsen möte 25.4.2017

Yttrande förslag till Landskapsandelssystem 2018

Yttrande förslag till Ålandsavdrag i statsbeskattningen (avgivet till LR)

]]>
Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Jesper Strandvik ny avtalschef fr.o.m 18.4.2017]]> Jesper Strandvik är från och med idag Avtalschef för kommunala avtalsdelegationen, och han nås på jesper.strandvik (a) kommun.ax eller per telefon +358 (0)18 329 144.  Information om kollektivavtal och kommunala avtalsdelegationen(KAD) hittas här

 

]]>
Tue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 23.3.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 23.3.2017]]> Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statistik över förtroendevalda 2016]]> ÅSUB publicerar i samarbete med Ålands kommunförbund statistik över förtroendevalda i de Åländska kommunerna. Läs ÅSUB:s beskrivning här

Ålands kommunförbund publicerar fullständiga listor över de förtroendevalda i respektive kommun. Listan är i excel-format och kan laddas ner här (filen ca 6 mb). Filen speglar situationen i maj 2016 och uppdateras inte med eventuella ändringar som skett sedan dess. 

]]>
Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 27.2.2017]]> förbundsstyrelsens möte 27.2.2017]]> Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 +0200 <![CDATA[Förnyad jävshandbok för kommunal förvaltning]]> Ålands kommunförbund har nöjet meddela att från och med idag 3 februari finns en förnyad version av jävshandboken för den kommunala förvaltningen tillgänglig på förbundets hemsida


Det är pol.mag Harry Jansson som av eget intresse och på egen tid reviderat den tidigare handboken som han som dåvarande kommundirektör skrev 2006.

I och med att Åland fick en förvaltningslag 2008, som även reglerar jävsbestämmelserna för merparten av den kommunala sektorn, har behovet av en förnyad handbok varit stor.

Även ifråga om rättspraxis har Harry Jansson tagit med utslag och beslut som kan tjäna som vägledning för alla som arbetar med kommunala ärenden och som därmed har behov av att känna till hur jävsbegreppet bör tolkas.

Harry Jansson tar gärna emot frågor och kommentarer på innehållet (harry.jansson@lagtinget.ax, 0457 3135 296).

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

 

 

 

]]>
Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 25.1.2017]]> Förbundsstyrelsens protokoll från mötet 25.1.2017

Yttrande över förlag räddningslag § 5

Bilaga 1 till yttrande Jomala kommuns yttrande

Bilaga 2 till yttrande slutrapport 25.2.2015

]]>
Fri, 27 Jan 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kollektivavtal för kommunala sektorn 1.3.2017 - 28.2.2018]]> Kollektivavtal för kommunala sektorn 1.3.2017 - 28.2.2018

Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland rf, FOA-Å r.f. och TCÅ rf undertecknade den 17 januari 2017 underteckningsprotokollen för allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) och arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA).

Drygt 2 000 anställda i kommuner och kommunalförbund omfattas av de kommunala kollektivavtalen på Åland. De kommunala avtalen har en bred spännvidd och omfattar bland annat anställda inom grundskola, barn- och äldreomsorg samt teknisk och administrativ personal.

Avtalsperioden sträcker sig från den 1 mars 2017 till och med den 28 februari 2018.


Med anledning av konkurrenskraftsavtalets verkningar görs inga ändringar i lönerna under avtalsperioden med undantag av en minskning av semesterpenningen och förlängning av arbetstiden.

Genom ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal har avtalats att semesterpenningen minskas med 30 % från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019.

Arbetstiden förlängs för de olika arbetstidsformerna inom AKTA, TS och TIM-AKA med en halvtimme per vecka. Förlängningen träder i kraft från och med den 1 mars 2017. För den undervisande personalen (UKTA) förlängs arbetstiden med 24 timmar per år. Inom grundskolan sker förlängningen i form av utökad samplanering och lärararbetsdagar och förändringen träder i kraft från och med den 1 augusti 2017.


För mer information, kontakta:
Avtalschef Ewa Danielsson, tfn. 329 144 eller e-post kad@kommun.ax


]]>
Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[God Jul och Gott Nytt År!]]> Förbundskansliet är bemannat 27-29.12, stängt 23.12 och 30.12

God Jul och Gott Nytt År!

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

 

]]>
Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 16.12.2016]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 16.12.2016]]> Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0200