Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/ Aktuellt från Ålands Kommunförbund sv-SE Tue, 17 Jan 2017 02:44:41 +0200 Tue, 17 Jan 2017 02:44:41 +0200 Lemon! Content Management System, powered by Consilia Solutions Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/img/logo.gif http://www.kommunforbundet.ax/ 144 215 <![CDATA[God Jul och Gott Nytt År!]]> Förbundskansliet är bemannat 27-29.12, stängt 23.12 och 30.12

God Jul och Gott Nytt År!

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

 

]]>
Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 16.12.2016]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 16.12.2016]]> Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0200 <![CDATA[Förbundsstämman 25.11.2016]]> Ålands kommunförbunds förbundsstämma hölls 25.11.2016 i Lumparland

Protokollet från stämman

BILAGA 1 BUDGET 2017

BILAGA 2 Mellanrapport KST-samordning

BILAGA 3 Förslag till tillvägagångssätt vidare utredning av KST

]]>
Thu, 01 Dec 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 4.11.2016]]> Protokoll från Förbundsstyrelsens möte 4 november 2016

Ålands kommunförbunds yttrande över Social- och Hälsovårds samt Landskapsreformen i riket

Pressmeddelande med anledning av Ålands Landskapsregerings förslag till budget för år 2017

]]>
Sun, 06 Nov 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 10.10.2016]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 10 oktober

Länk till protokollet

]]>
Tue, 11 Oct 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 2.9.2016]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 2.9.2016

Länk till protokollet

]]>
Tue, 06 Sep 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 17.6.2016]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 17.6.2016

Länk till protokollet

Länk till utlåtande över förslag om nytt Landskapsandelssystem 

]]>
Mon, 20 Jun 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Kurs i Barnkonventionen]]> UTBILDNING OM BARNKONVENTIONEN I PRAKTIKEN

Alla kommuner och statliga organisationer måste införa FN:s konvention om barnets rättigheter i sitt arbete. Men vad innebär det praktiskt? Hur fattar man beslut med hänsyn till barnets bästa? Hur kan barnets perspektiv tas med i styrdokument?

Rädda Barnen kommer att hålla två kurstillfälle i detta, ett för förtroendevalda den 20.9 och ett kurstillfälle för kommunala tjänstemän den 27.9. Båda tillfällena sker kl 18- 21 i Kyrkby höstadiskolas auditorium.

 Anmäl dig till kursen via detta formulär

]]>
Thu, 16 Jun 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 18.5.2016]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 18.5.2016

Länk till protokollet

]]>
Tue, 24 May 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Ålands kommunförbunds vårstämma 29.4.2016]]> Ålands kommunförbunds Vårstämma hölls fredagen den 29.4.2016 vid Tallgården i Sund.

Länk till protokollet från stämman

Vid stämman utsågs förbundsstyrelse för perioden 2016-2017 och Kommunal Avtalsdelegation för mandatperioden

]]>
Wed, 04 May 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Vårstämma 29 april kl 13 vid Tallgården i Sund]]> Ålands kommunförbund håller Vårstämma fredagen den 29 april kl 13 vid Tallgården i Sund

Kaffe serveras från kl 12.30

Kallelse

Föredragninglista
Balansbok 2015
Revisionsberättelse

]]>
Thu, 14 Apr 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 17.3.2016]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 17.3.2016

Länk till protokollet

]]>
Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Utbildningsdag om den nya diskrimineringslagen 14.04.2016]]> Bestämmelserna om likabehandling och diskriminering sågs över när den nya diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) trädde i kraft 2015. Enligt definitionerna i lagens 4 § gäller lagen myndigheterna i landskapet Åland när de tillämpar författningar som hör till rikslagstiftningen. I egenskap av arbetsgivare lyder kommunerna på Åland under rikslagstiftning gällande anställda i arbetsavtalsförhållande. För kommunalt anställda tjänstemän på Åland gäller landskapets diskrimineringslagstiftning (ÅFS 2005:66).

]]>
Wed, 02 Mar 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 19.2.2016]]>  Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 19.2.2016

 Länk till protokollet

]]>
Thu, 25 Feb 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kurs för förtroendevalda 14 mars 2016]]> Utbildning för förtroendevalda - DEL 1

KOMMUNALT FÖRTROENDEUPPDRAG - EN INTRODUKTION

Måndag 14.3.2016 kl 18 - 21 vid Kyrkby Högstadium i Jomala

]]>
Fri, 15 Jan 2016 00:00:00 +0200