Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/ Aktuellt från Ålands Kommunförbund sv-SE Wed, 23 May 2018 13:56:32 +0300 Wed, 23 May 2018 13:56:32 +0300 Lemon! Content Management System, powered by Consilia Solutions Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/img/logo.gif http://www.kommunforbundet.ax/ 144 215 <![CDATA[Förbundsstyrelsen 26.04.2018]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte

Yttrande över förslag tilll LL om kommunreform

Yttrande över förslag till kommunstrukturlag för Landskapet Åland

]]>
Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 23.03.2018]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 23.03.2018]]> Sat, 24 Mar 2018 00:00:00 +0200 <![CDATA[Diskussionstillfälle om fastighetsbeskattningen på Åland]]> Ålands kommunförbund ordnar ett diskussionstillfälle om fastighetsbeskattningen på Åland med utgångspunkt från den debatt som förts i offentligheten kring förändringar i värderingsprinciperna för mark i anslutning till fastighetsbeskattningen.

Tillställningen hålls onsdag 7.2.2018 kl 19 -21 vid Kyrkby Högstadiums Auditorium i Jomala

Syftet med tillfället är att informera om dagsläget, svara på frågor och diskutera kommande förändringar.

]]>
Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 19.01.2018]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 19.1.2018

Bilaga § 4 

]]>
Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[God Jul]]>  

 Ålands kommunförbund önskar God Jul och Gott Nytt År

 

]]>
Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstämma 24.11.2017]]> Ålands kommunförbunds förbundsstämma hölls fredagen den 24.11.2017 vid Ödkarby skola i Saltvik.

Protokollet från höststämman

BILAGA1 Budgetändring 2017

BILAGA2 Budget 2018 och Ekonomiplan 2019-2020

]]>
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Men här känner väl sig alla välkomna ? Kurs 27.11.2017]]> Att stärka kommunens jämlika bemötande med fokus på hbtiq

Kommunens uppdrag är att möta alla kommuninvånare likvärdigt så att alla ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av kommunens service.

Vad finns det för utmaningar i att förverkliga uppdraget med att skapa inkluderande service och tjänster?

]]>
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 3.11.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 3.11.2017

Pressmeddelande § 63/3.11.2017

]]>
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ålands kommunförbund har flyttat till Jomala]]> Från och med idag finns Ålands kommunförbund i Jomala kommunkansli. Besöksadressen är Godbyvägen 448,22150 JOMALA.

Ålands kommunförbunds postadress är oförändrad, Pb 230, 22101 MARIEHAMN liksom telefonnumret 01822582

]]>
Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 8.9.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsen möte 8.9.2017]]> Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Semesterstängt 10.7 - 13.8.2017]]> Förbundskansliet är obemannat 10.7 - 13.8.2017

Eventuella ärenden hanteras per telefon 01822582 eller per e-post

 

]]>
Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 16.6.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 16.6.2017]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Men här känner väl sig alla välkomna? - Utbildning 16.8.2017]]> - Att se, förstå och agera för en inkluderande arbetsplats ur ett hbtiq- perspektivPlanen för att stärka likabehandlingsperspektivet på arbetsplatsen omfattar flera olika diskrimineringsgrunder. Under denna utbildning kommer deltagarna att få kunskap i hur vi kan levandegöra likabehandlingsarbetet i vardagen. Fokus kommer att ligga speciellt på bemötande, men också på hur arbetet kan stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Vårstämma 12.5.2017]]> Ålands kommunförbunds förbundsstämma sammankom 12.5.2017 i Eckerö. Förbundsstämman valde Niklas Eriksson(Föglö) till ordförande och Kjell Berndtsson(Geta) till första viceordförande och Peggy Eriksson(Jomala) till andra viceordförande.

Länk till protokollet

]]>
Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 25.4.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsen möte 25.4.2017

Yttrande förslag till Landskapsandelssystem 2018

Yttrande förslag till Ålandsavdrag i statsbeskattningen (avgivet till LR)

]]>
Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0300