Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/ Aktuellt från Ålands Kommunförbund sv-SE Thu, 26 May 2016 21:16:26 +0300 Thu, 26 May 2016 21:16:26 +0300 Lemon! Content Management System, powered by Consilia Solutions Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/img/logo.gif http://www.kommunforbundet.ax/ 144 215 <![CDATA[Förbundsstyrelsen 18.5.2016]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 18.5.2016

Länk till protokollet

]]>
Tue, 24 May 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Ålands kommunförbunds vårstämma 29.4.2016]]> Ålands kommunförbunds Vårstämma hölls fredagen den 29.4.2016 vid Tallgården i Sund.

Länk till protokollet från stämman

Vid stämman utsågs förbundsstyrelse för perioden 2016-2017 och Kommunal Avtalsdelegation för mandatperioden

]]>
Wed, 04 May 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Vårstämma 29 april kl 13 vid Tallgården i Sund]]> Ålands kommunförbund håller Vårstämma fredagen den 29 april kl 13 vid Tallgården i Sund

Kaffe serveras från kl 12.30

Kallelse

Föredragninglista
Balansbok 2015
Revisionsberättelse

]]>
Thu, 14 Apr 2016 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 17.3.2016]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 17.3.2016

Länk till protokollet

]]>
Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Utbildningsdag om den nya diskrimineringslagen 14.04.2016]]> Bestämmelserna om likabehandling och diskriminering sågs över när den nya diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) trädde i kraft 2015. Enligt definitionerna i lagens 4 § gäller lagen myndigheterna i landskapet Åland när de tillämpar författningar som hör till rikslagstiftningen. I egenskap av arbetsgivare lyder kommunerna på Åland under rikslagstiftning gällande anställda i arbetsavtalsförhållande. För kommunalt anställda tjänstemän på Åland gäller landskapets diskrimineringslagstiftning (ÅFS 2005:66).

]]>
Wed, 02 Mar 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 19.2.2016]]>  Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 19.2.2016

 Länk till protokollet

]]>
Thu, 25 Feb 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kurs för förtroendevalda 14 mars 2016]]> Utbildning för förtroendevalda - DEL 1

KOMMUNALT FÖRTROENDEUPPDRAG - EN INTRODUKTION

Måndag 14.3.2016 kl 18 - 21 vid Kyrkby Högstadium i Jomala

]]>
Fri, 15 Jan 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Forum för Samhällsutveckling 9-10 februari]]> Forum för samhällsutveckling är initierat av Ålands Lagting år 2014 och syftar till att skapa en vision för Landskapet Åland med fokus på hållbarhet. Den 9 och 10 februari 2016 arrangeras seminarier som riktar sig till olika aktörer i det Åländska samhället.

Läs mera och anmäl er på ffs.ax

]]>
Thu, 07 Jan 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[God Jul]]> Ålands kommunförbund önskar alla en God Jul

 Förbundskansliet är bemannat nästa gång tisdag 29.12 

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

]]>
Tue, 22 Dec 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 11.12.2015]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom 11.12.2015.

Förbundsstyrelsen fattade bl.a. beslut om Ålands kommunförbunds bevakning av de åtgärder som föreslås i regeringsprogrammet för Landskapsregeringen Sjögren. Länk till pressmeddelande

Länk till protokollet

]]>
Tue, 15 Dec 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Höststämma 20.11.2015]]>  Ålands kommunförbunds höststämma hölls fredagen den 20 november 2015 vid Näfsby skola i Hammarland.

]]>
Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Aktuellt från Ålands kommunförbund 5.11.2015]]> Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 +0200 <![CDATA[Förbundsstyrelsen 23.10.2015]]> Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankom fredagen den 23 oktober.

Länk till protokollet

Länk till förslag till budget för år 2016 och ekonomiplan för 2017 och 2018

]]>
Mon, 26 Oct 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förlängning av avtal om Barnskyddsjour]]> Förbundsstyrelsen beslöt § 53/11.09.2015 att föreslå att det avtal om samarbete kring barnskyddsjour utanför kontorstid som varit i kraft sedan 2009 skall förlängas att gälla till och med 31.12.2017. ]]> Fri, 18 Sep 2015 00:00:00 +0300 <![CDATA[Förbundsstyrelsen 11.09.2015]]> protokollet från förbundsstyrelsens möte 11.09.2015]]> Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0300