Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/ Aktuellt från Ålands Kommunförbund sv-SE Fri, 15 Dec 2017 21:25:58 +0200 Fri, 15 Dec 2017 21:25:58 +0200 Lemon! Content Management System, powered by Consilia Solutions Aktuellt från Ålands Kommunförbund http://www.kommunforbundet.ax/img/logo.gif http://www.kommunforbundet.ax/ 144 215 <![CDATA[Förbundsstämma 24.11.2017]]> Ålands kommunförbunds förbundsstämma hölls fredagen den 24.11.2017 vid Ödkarby skola i Saltvik.

Protokollet från höststämman

BILAGA1 Budgetändring 2017

BILAGA2 Budget 2018 och Ekonomiplan 2019-2020

]]>
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Men här känner väl sig alla välkomna ? Kurs 27.11.2017]]> Att stärka kommunens jämlika bemötande med fokus på hbtiq

Kommunens uppdrag är att möta alla kommuninvånare likvärdigt så att alla ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av kommunens service.

Vad finns det för utmaningar i att förverkliga uppdraget med att skapa inkluderande service och tjänster?

]]>
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 3.11.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 3.11.2017

Pressmeddelande § 63/3.11.2017

]]>
Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ålands kommunförbund har flyttat till Jomala]]> Från och med idag finns Ålands kommunförbund i Jomala kommunkansli. Besöksadressen är Godbyvägen 448,22150 JOMALA.

Ålands kommunförbunds postadress är oförändrad, Pb 230, 22101 MARIEHAMN liksom telefonnumret 01822582

]]>
Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 8.9.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsen möte 8.9.2017]]> Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Semesterstängt 10.7 - 13.8.2017]]> Förbundskansliet är obemannat 10.7 - 13.8.2017

Eventuella ärenden hanteras per telefon 01822582 eller per e-post

 

]]>
Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 16.6.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 16.6.2017]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Men här känner väl sig alla välkomna? - Utbildning 16.8.2017]]> - Att se, förstå och agera för en inkluderande arbetsplats ur ett hbtiq- perspektivPlanen för att stärka likabehandlingsperspektivet på arbetsplatsen omfattar flera olika diskrimineringsgrunder. Under denna utbildning kommer deltagarna att få kunskap i hur vi kan levandegöra likabehandlingsarbetet i vardagen. Fokus kommer att ligga speciellt på bemötande, men också på hur arbetet kan stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0300 <![CDATA[Vårstämma 12.5.2017]]> Ålands kommunförbunds förbundsstämma sammankom 12.5.2017 i Eckerö. Förbundsstämman valde Niklas Eriksson(Föglö) till ordförande och Kjell Berndtsson(Geta) till första viceordförande och Peggy Eriksson(Jomala) till andra viceordförande.

Länk till protokollet

]]>
Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 25.4.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsen möte 25.4.2017

Yttrande förslag till Landskapsandelssystem 2018

Yttrande förslag till Ålandsavdrag i statsbeskattningen (avgivet till LR)

]]>
Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Jesper Strandvik ny avtalschef fr.o.m 18.4.2017]]> Jesper Strandvik är från och med idag Avtalschef för kommunala avtalsdelegationen, och han nås på jesper.strandvik (a) kommun.ax eller per telefon +358 (0)18 329 144.  Information om kollektivavtal och kommunala avtalsdelegationen(KAD) hittas här

 

]]>
Tue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 23.3.2017]]> Protokollet från förbundsstyrelsens möte 23.3.2017]]> Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statistik över förtroendevalda 2016]]> ÅSUB publicerar i samarbete med Ålands kommunförbund statistik över förtroendevalda i de Åländska kommunerna. Läs ÅSUB:s beskrivning här

Ålands kommunförbund publicerar fullständiga listor över de förtroendevalda i respektive kommun. Listan är i excel-format och kan laddas ner här (filen ca 6 mb). Filen speglar situationen i maj 2016 och uppdateras inte med eventuella ändringar som skett sedan dess. 

]]>
Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Förbundsstyrelsen 27.2.2017]]> förbundsstyrelsens möte 27.2.2017]]> Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 +0200 <![CDATA[Förnyad jävshandbok för kommunal förvaltning]]> Ålands kommunförbund har nöjet meddela att från och med idag 3 februari finns en förnyad version av jävshandboken för den kommunala förvaltningen tillgänglig på förbundets hemsida


Det är pol.mag Harry Jansson som av eget intresse och på egen tid reviderat den tidigare handboken som han som dåvarande kommundirektör skrev 2006.

I och med att Åland fick en förvaltningslag 2008, som även reglerar jävsbestämmelserna för merparten av den kommunala sektorn, har behovet av en förnyad handbok varit stor.

Även ifråga om rättspraxis har Harry Jansson tagit med utslag och beslut som kan tjäna som vägledning för alla som arbetar med kommunala ärenden och som därmed har behov av att känna till hur jävsbegreppet bör tolkas.

Harry Jansson tar gärna emot frågor och kommentarer på innehållet (harry.jansson@lagtinget.ax, 0457 3135 296).

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

 

 

 

]]>
Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200