Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Men här känner väl sig alla välkomna?

Att stärka kommunens jämlika bemötande med fokus på hbtiq

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till anställda vid kommunen som ansvarar det konkreta arbetet med att bemöta kunder, klienter och besökare.

Pris: Deltagaravgiften är 120€ och där ingår även fika.

Plats och tid:

Utbildningen arrangeras måndagen den 27.11  kl. 12-15 i Mariehamns stadshus och det ingår fika.

*Vänligen anmäl eventuella allergier samt om du har någon funktionsnedsättning som vi behöver ta i beaktande för att du ska kunna delta på lika villkor i utbildningen.

 

Ange vilken kommun eller kommunalförbund du representerar

Kom ihåg att ange fakturaadress om den inte är samma som ovan.

Tillbaka


Skriv in säkerhetskoden ifrån bilden: