Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Arkiv: 2011


December 2011

» Kommunförbundets framtid på remiss // 13.12.2011

» Tf förbundsdirektör // 09.12.2011

» Yttrande om skatter och avdrag // 08.12.2011

» Sigurd Lindvall är avliden // 04.12.2011


November 2011

» Niklas och Sigurd i Rakt på // 16.11.2011

» Skattepolitiken är inte hållbar // 08.11.2011

» Förändringar som påverkar kommunernas kostnader // 04.11.2011

» Förbundsstämma 11 november // 01.11.2011


October 2011

» Rättelse i lönebilagan Del B Grundlön / Klasslärare (UKTA) // 28.10.2011

» Ekonomisk översikt för kommunerna // 14.10.2011


September 2011

» Socialvårdens utveckling har fel fokus // 21.09.2011

» Etablering bättre än integration // 15.09.2011


August 2011

» Därför är Lund Sveriges bästa miljökommun // 24.08.2011

» Kommunanställd eller kommunalanställd? // 15.08.2011


June 2011

» Arbetstidslagen tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem // 29.06.2011

» Fortbildning inom den offentliga sektorn // 27.06.2011

» Arbetskraftsbehovet inom kommunal sektor // 27.06.2011

» Ny landskapslag om hälso- och sjukvård // 23.06.2011


May 2011

» Omvänd momsskyldighet för byggtjänster // 26.05.2011

» Antalet lärare ökar // 25.05.2011

» Kommunala nyckeltal // 10.05.2011


April 2011

» Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringsmöjligheter för dem // 29.04.2011

» Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen // 29.04.2011

» Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv // 29.04.2011

» Ledigt för vård av familjemedlem // 28.04.2011

» Kommunalvalet 2011 // 18.04.2011

» Jomala kommun avskaffar nämnderna // 07.04.2011

» Arbetslösheten 1:a kvartalet 2011 // 06.04.2011


March 2011

» Riksdagsvalet // 30.03.2011

» Befolkningen 2010 // 28.03.2011

» Befolkningens åldersstruktur 2010 // 28.03.2011

» Äldreomsorgen får lägre betyg i Mariehamn // 22.03.2011

» Antalet företag stiger på Åland // 15.03.2011

» Kommunala arbetstagare går allt senare i pension // 11.03.2011

» Kollektivavtal för personliga assistenter // 07.03.2011

» Rekommendationsavtal om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning // 02.03.2011

» Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring // 02.03.2011

» Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet // 02.03.2011


February 2011

» Synen på idrotts- och ungdomsverksamheten varierar mellan regionerna // 28.02.2011

» Facebook är här för att stanna! // 18.02.2011

» Kommunsammanslagningar: en tydlig regional klyfta // 17.02.2011

» Seminarium invånarenkäten // 14.02.2011

» Grundskolan får bra betyg av invånarna // 08.02.2011

» Barnskyddsjourens statistik 2010 // 04.02.2011

» Effektivisering framom höjd skatt // 01.02.2011


January 2011

» Kommunernas budgeter 2011 // 19.01.2011

» Invånarnas syn på kommunernas verksamhet // 18.01.2011

» Cirkulärlistan för år 2010 // 11.01.2011