Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Arkiv: 2010


December 2010

» Kostnader för grundskolan 2009 // 27.12.2010

» Majoriteten arbetar i Mariehamn // 20.12.2010

» Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2011 // 16.12.2010

» Kommunernas beskattningskostnader 2011 // 15.12.2010

» Nordisk Energikommun 2011 // 14.12.2010

» Korrigeringar // 08.12.2010

» Förebyggande företagshälsovård blir effektivare // 07.12.2010

» Medelhushållsstorleken minskar // 01.12.2010


November 2010

» Ålderspensionen påverkas av livslängdskoefficienten // 26.11.2010

» En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen // 25.11.2010

» Sociala medier populärt bland Sveriges kommuner // 23.11.2010

» Utbildning efter grundskolan // 23.11.2010

» Ny familjeledighet för närståendevård // 22.11.2010

» Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige // 19.11.2010

» Stort flyttningsöverskott 2009 // 17.11.2010

» Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning // 16.11.2010

» Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress // 15.11.2010

» Sjöfartens ekonomiska betydelse // 11.11.2010

» Beredning av lag om medborgarinitiativ // 05.11.2010

» Minskad befolkningstillväxt // 04.11.2010

» Sättet att publicera Finlands författningssamling ska förnyas // 02.11.2010

» Strängare regler om tidsbegränsade arbetsavtal // 02.11.2010


October 2010

» Urholkning av den kommunala skattebasen // 29.10.2010

» Överläggningarna mellan Ålands kommunförbund och landskapsregeringen 2010 // 29.10.2010

» Fördjupad genomgång av lagen om kommunala tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen // 27.10.2010

» Aktuella förändringar som påverkar kommunernas kostnader // 26.10.2010

» Den ekonomiska försörjningskvoten bäst i Mariehamn // 25.10.2010

» Kommunernas skatteinkomster // 22.10.2010

» Kommunernas upplåning ökar // 19.10.2010

» Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Hösten 2010 // 18.10.2010

» Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen // 14.10.2010

» Gräla hederligt och skapa goda relationer // 12.10.2010

» Antalet elever i grundskolan hösten 2010 // 08.10.2010

» Arbetsgivarens rätt att bestämma // 07.10.2010

» Kreativ påfyllnad-inspirationsdag med fokus på kreativt skapande och pyssel! // 05.10.2010


September 2010

» Lönejämförelse mellan den kommunala sektorn och landskapsförvaltningen // 30.09.2010

» Jämförelse mellan kommunernas och landskapsförvaltningens löner inom den allmänna förvaltningen // 27.09.2010

» Förändring -ett tillstånd? // 23.09.2010

» Din åsikt om kommunen är viktig! // 20.09.2010

» Den åländska kommunalskattelagen, mellanrapport // 16.09.2010

» Åländsk lag om tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning // 16.09.2010

» Tidpunkter för elevernas skolarbete under kommande läsår // 14.09.2010

» Större frihet att välja hemkommun // 08.09.2010

» En gemensam organisation för socialvården utreds // 07.09.2010

» Vad tycker invånarna om sin kommun? // 02.09.2010


August 2010

» Kollektivavtal 2010-2011 // 25.08.2010

» Yttrande över förslag till lag om en infrastruktur för geografisk information // 11.08.2010

» Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar // 11.08.2010

» Praktisk stresshantering och Vem ska natta chefen? // 05.08.2010


July 2010

» Antalet nämnder minskar // 29.07.2010

» Förslag på nytt avtal om köp av tjänster för fältarbetare // 28.07.2010

» Kommunerna ordnar Rockoff-buss // 22.07.2010

» Ökad utlåning av böcker på biblioteken // 01.07.2010


June 2010

» Kommunernas överskott år 2009 - en nödvändighet för fortsatta investeringar // 28.06.2010

» Kommunala befolkningsscenarier // 22.06.2010

» Ålands självstyrelsedag 9 juni // 07.06.2010

» 2010 Europeiska året mot fattigdom // 02.06.2010

» Antalet kommunanställda minskar i Finland // 01.06.2010


May 2010

» Kommunerna sparar för investeringar // 31.05.2010

» Storbritannien populärt studieland // 28.05.2010

» Bokslutsstatistik för företag 2008 // 26.05.2010

» Positiv tillväxt i näringslivet // 24.05.2010

» Finlands kommunförbund på besök // 21.05.2010

» Samarbete kring löneräkning utreds // 20.05.2010

» Arbetslösheten lägre än förväntat // 19.05.2010

» Prognos över skattefinansieringen // 18.05.2010

» Kommunförbundet fick ny styrelse // 11.05.2010

» Utomnordisk inflyttning ger befolkningstillväxt // 10.05.2010

» Klumpsumman & skattegottgörelsen // 10.05.2010

» Ekonomiska krisen kom tidigt till Åland // 04.05.2010

» Vart försvann 200 ålänningar? // 03.05.2010

» Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Våren 2010 // 03.05.2010


April 2010

» Kommuner + sociala medier = SANT // 29.04.2010

» Balanskravet // 28.04.2010

» Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 // 12.04.2010

» Kommunsektorn nådde resultat i avtalsförhandlingar // 07.04.2010

» Kvalitetsrekommendation -Tjänster för äldre // 07.04.2010


March 2010

» Information om nya kollektivavtal // 31.03.2010

» En jämställd barnomsorg // 19.03.2010

» Religionskunskap i grundskolan // 08.03.2010

» Skattesatsen för samfund // 08.03.2010

» Lagförslaget om särskilt socialvårdsstöd avbryts // 08.03.2010


February 2010

» Ålänningarna är nu 27 734 // 18.02.2010

» Kommunernas budgeter 2010 // 05.02.2010


January 2010

» Vad prioriterar kommuninvånarna? // 28.01.2010

» Ett år med barnskyddsjouren // 27.01.2010

» Ersättningar för resekostnader i AKTA // 11.01.2010

» Visstidsanställning // 11.01.2010