Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Diskussionstillfälle om fastighetsbeskattningen på Åland

25.01.2018

Ålands kommunförbund ordnar ett diskussionstillfälle om fastighetsbeskattningen på Åland med utgångspunkt från den debatt som förts i offentligheten kring förändringar i värderingsprinciperna för mark i anslutning till fastighetsbeskattningen.

Tillställningen hålls onsdag 7.2.2018 kl 19 -21 vid Kyrkby Högstadiums Auditorium i Jomala

Syftet med tillfället är att informera om dagsläget, svara på frågor och diskutera kommande förändringar.

Rubriker och ungefärliga tider

 

19.00 Inledning

Håkan Lundberg, förbundsstyrelsens ordförande, Ålands kommunförbund

19.15 Hur värderas marken vid fastighetsbeskattningen?

Tero Määttä, ledande skattesakkunnig inom personbeskattningsenheten, Skatteförvaltningen
Christina Koikkalainen, sakkunnig i fastighetsbeskattningen, Skatteförvaltningen
Maria Sagulin, skattedirektör, Ålands Skattebyrå

20.00 Förändringar i fastighetsskattelagstiftningen för Landskapet Åland

Mats Perämaa, Finansminister, Ålands Landskapsregering

20.30 Diskussion och frågor

Skatteförvaltningens, Landskapsregeringens och Ålands kommunförbunds representanter svarar på frågor

21.00 Tillfället avslutas

Inbjudan riktas i första hand till kommunernas representanter, men tillställningen är öppen för alla intresserade

 

« Tillbaka