Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Barnskyddsjourens statistik 2010

04.02.2011

48 ärenden har uträttats, varav 8 berörde barn till turister. Ärendena har varit av varierande karaktär och jourservicen har bestått av telefonrådgivning, hembesök samt utryckningar. 

Barnskyddsjouren påbörjade sin verksamhet i september 2008 på initiativ av Ålands kommunförbund. Barnskyddsjouren är till för barn som är utsatta i akuta krissituationer utom kontorstid och består av ett samarbete mellan Tallbacken och socialförvaltningarna i de faståländska kommunerna. Jourverksamheten baserar sig på att det alltid finns en socialarbetare som är i beredskap utanför tjänstetid.

   Antal Samtal per kommun
 %  0Antal ärenden per kommun
 %
Eckerö
 5 
 10,6
  2,1
Finström
 3 
6,4
 3 
 6,2
Geta
       
Hammaralnd    
6,2
Jomala

14,9
 3 
 6,2
Lemland
 3 
6,4
4,2
Lumparland

 2,1
2,1
Mariehamn
 19 
000040,4
 15 
 000031,2
Saltvik

8,5

2,1
Sund
 1 
2,1

14,6
Vårdö
       
Skärgården
   
6,2
Tallbacken

8,5
   
Turist
   
16,6
Okänd
      2,1
Summa
 47 
 99,9 48 
99,8

 

Typ av jourservice

Telefonrådgivning
321st
 

 

 
Utryckning
 111st
000
Polishuset, Tallbacken, hembesök, färjan, akuten, hamnen
Annat
 41st
 

Polisen, samtal, samarbetsmöte hos polisen samt möte med föräldrar, blev ingenting

Antal barn som blev placerade
 61st    

Ärendenas karaktär har till största delen bestått av barn/ung person försvunnen eller berusad förälder (42 %). Andra orsaker till samtal har till exempel varit psykiska problem, familjevåld eller ung person misstänkt för brott. Samtal gällande vårdnadstvister har minskat från 20 % året 2008-09 till 10,4% år 2010. Ärenden som berör turister har varit uttryckning till färjor på grund av berusad förälder eller barn/ung person som försvunnit. 21 joursamtal (45 %) har kommit på fredagar och lördagar. Resterande samtal har fördelats jämnt över veckans övriga dagar. I medeltal varade varje jourärende 1 h 29 minuter. 

 

« Tillbaka